Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

NPRD-informatiebijeenkomst in Friesland

Defensie heeft meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Daarom organiseert Defensie een informatiebijeenkomst over de ruimtelijke behoefte in uw regio.

De veiligheidssituatie in de wereld verslechtert in hoog tempo, het beschermen van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten wordt steeds belangrijker. Daarom heeft Defensie meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Denk hierbij aan kazernes, vliegvelden, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen om te oefenen en op te leiden.

In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) geeft Defensie aan hoeveel ruimte nodig is om de veiligheid te waarborgen voor nu en in de toekomst. In juni en juli 2024 worden daarom door heel Nederland informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten licht Defensie toe op welke onderdelen het (planMER-)onderzoek is aangevuld naar aanleiding van de Nota van Antwoord, en worden de tot dan toe behaalde resultaten uit het onderzoek gedeeld. In deze bijeenkomsten is er ruimte om aanvullende inzichten mee te geven.
🗓️ Wanneer: donderdag 11 juli, 2024
📍 Locatie: Westcord WTC Hotel Leeuwarden, Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden (maps)

Programma:
  • 18.45 – 19.15 uur | Ontvangst en informatiemarkt
  • 19.15 – 19.45 uur | Presentatie over de laatste ontwikkelingen
  • 19.45 – 22.00 uur | In gesprek met Defensie en haar partners:
    · Informatiemarkt
    · Interactieve sessie(s) ruimtebehoeften

Let op! Tijdens deze informatiebijeenkomsten presenteren we de voorlopige deelresultaten van de bovenregionale behoeften. Zie daarvoor ook de bundel detailkaarten op onze website om te zien over welke behoeften dit gaat. Er volgen later extra informatiebijeenkomsten over de locatiespecifieke behoeften waar extra fysieke ruimte onderzocht wordt, zoals de vergroting van het oefenterrein de Haar en Oirschotse heide. We zullen via de website laten weten wanneer deze informatiebijeenkomsten plaats zullen vinden.
​​​​​​​
Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door uw gegevens in bovenstaand venster in te voeren en te klikken op de button 'aanmelden voor bijeenkomst'.

Planning
De opgehaalde informatie wordt meegenomen in de Nationale Beleidsvisie Ruimte voor Defensie. Het kabinet neemt hierover in 2025 een besluit. De opgehaalde informatie wordt meegewogen bij de inbreng van Defensie voor de Nationale Nota Ruimte. Het nieuwe kabinet neemt hier in 2026 een besluit over. 

Meer informatie
Op defensie.nl/ruimtevoordefensie kunt u meer informatie vinden over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.